Dnes zatvorené

+421910714700

Cenník služieb

Čerpadlo

čerpanie betónu 1 hod 85,00 € bez DPH 102,00 € s DPH
rozjazdová chémia 1 ks 20,00 € bez DPH 24,00 € s DPH
doprava na stavbu a späť 1 km 2,00 € bez DPH 2,40 € s DPH
čerpanie vlákien alebo drátkou 1 m3 3,00 € bez DPH 3,60 € s DPH
prídavné hadice 1 bm 5,00 € bez DPH 6,00 € s DPH

Domiešavač

doprava na stavbu a späť 1 km 2,00  bez DPH 2,40 € s DPH
nakládka a vykládka betónu každá 15 min 7,50 € bez DPH 9,00 € s DPH

Príplatky

Práce v dňoch pracovného voľna príplatok 50,00 € bez DPH 60,00 € s DPH
Zmarený výjazd 145,00 € bez DPH 174,00 € s DPH

Účtovaný výkon práce

 • nakládka betónu na betonárke
 • doprava na stavbu
 • zapätkovanie pracovného stroja
 • vykládka betónu na stavbe až do ukončenia prác vrátane umytia pracovného stroja
 • podpísanie dodacieho listu ako podklad ku fakturácii, alebo podklad ku platbe v hotovosti

Stavba (zákazník) zabezpečuje

 • prístupovú cestu,
 • priestor a miesto pre zapätkovanie čerpadla,
 • miesto pre umytie pracovných strojov.

Ostatné podmienky

 • V koši čerpadla vždy ostáva cca 0,33 m3 betónu.
 • Pracovný stroj nemôže opustiť pracovisko bez umytia (zákon o pozemných komunikáciách MDSR).
 • Za rozdiel v množstve dopraveného betónu zodpovedá objednávateľ (zákazník).